Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thị trấn Vôi

Lạng Giang, Bắc Giang
3881059
c2voilg.bacgiang@moet.edu.vn